Generelle reisevilkår Kiwano Travel

På denne siden finner du generelle reisevilkår for reiser som er kjøpt enten via telefon, chat, e-post eller direkte på kontoret.

Kiwano Travel AS, Org. Nr. 921059507, er medlem av Reisegarantifondet (https://reisegarantifondet.no/pakketur), og omfattes av Lov om pakkereiser og reisegaranti (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32?q=Pakkereiselov).

Angående bestilling, endring og avbestilling

Bestillingen din er bindende når tilbudet er akseptert enten via telefon, chat, e-post eller direkte med en av Kiwano Travels reiseplanleggere. Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig og pliktig å oppgi fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, og for å kontrollere at alt er korrekt skrevet når du godkjenner billettene. Vennligst kontroller at alle tider, datoer og personopplysninger stemmer. Eventuelle skrivefeil eller endringer må formidles Kiwano Travel umiddelbart. Vi gjør oppmerksom på at ukorrekte opplysninger i verste fall kan føre til at du nektes adgang til fly, hotell eller land.

Kiwano Travel AS er behjelpelig med eventuelle endringer eller avbestilling så langt det er mulig i henhold til dine billettvilkår. Etter at bestillingen i utgangspunktet er godkjent kan endring kun skje dersom billettvilkårene tillater det, og et eventuelt tillegg i pris betales av den reisende.

Vi i Kiwano Travel AS vil poengtere at hva gjelder kansellering og endring av dine reiser avhenger av betingelsene som gjelder for din booking. Våre samarbeidspartnere og flyselskap opererer med ulike vilkår, som vil bli opplyst ved bestilling. Eventuelle kostnader relatert til endring eller avbestilling kan variere ut fra hvilket produkt som er bestilt, samt tidspunktet for når avbestillingen eller endringen blir foretatt. Kiwano Travel AS forholder seg til betingelsene oppgitt i din bestilling, og ved spørsmål ber vi deg kontakte din reiseplanlegger.

Angående betaling

Våre reiseplanleggere vil jobbe tett sammen med våre lokale ambassadører for å skreddersy det beste reisetilbudet til deg. Før de starter planleggingen for fullt vil du bli bedt om et honorar pålydende kroner 500,- per reisende. Denne summen vil trekkes fra på hovedfakturaen, men er ikke refunderbar dersom du senere velger å avbestille turen. Faktura vil sendes ut fra bestillingsvilkårene som gjelder den enkelte turen. Vennligst påse å alltid oppgi KID-nummer for riktig registrering av din betaling. Kiwano Travel AS forbeholder seg retten til å heve kjøpet ved forsinket betaling eller andre vesentlige mislighold.

Reisedokumenter

Egne tidsfrister for når du mottar reisedokumentene dine gjelder avhengig av hvilket turkonsept du reiser gjennom. Det er likevel viktig å påpeke at du gjennom Kiwano Travel AS alltid vil motta nødvendige reisedokumenter i god tid før avreise. Der det er mulig med elektronisk billett, vil du få denne tilsendt til din oppgitte e-post. Husk at du selv er ansvarlig for å sjekke at navnet ditt stemmer overens med passet!

Endringer gjort direkte av flyselskapene

Noen ganger endrer flyselskapene avgangstider etter at billettene er bekreftet og betalt. Det er flyselskapene da som er ansvarlig for å komme med alternativ rute. Kiwano Travel AS er pliktig å informere deg om disse endringene før avreise, og vil så langt som mulig hjelpe deg å finne nødvendige alternativer. Om det gjøres endringer av flyselskapene etter at du har reist fra Norge vil du informeres om dette via nett. Vi anbefaler at du alltid sjekker flyvningene dine på nett dagen før du skal ut og reise.

Kiwano Travel AS opererer kun som en agent på vegne av flyselskapene og er ikke ansvarlige for eventuelle ekstra kostnader som pådras som følge av endringer, kanselleringer eller andre tilfeller. Spør din reiseplanlegger om du vil ha mer informasjon rundt dette!

Vaksinasjon, pass, visum & innreisebestemmelser

Før du bekrefter en reise med Kiwano Travel anbefaler vi deg å sjekke med ditt lokale vaksinasjonskontor for hvilke vaksiner og andre forberedelser som kreves for landene du skal reise til. Sørg for å gjør dette tidlig, da noen destinasjoner krever en del forberedelser i god tid før avreise. Det er ditt ansvar å ha gyldig visum og oppholdstillatelse for landet du skal reise til. Vi anbefaler at du sjekker med landets lokale ambassade for å få riktig informasjonen om hvilke dokumenter du trenger. Sørg for at passet ditt har lang nok gyldighet, da mange land krever at det er gyldig minst 6 måneder etter hjemreise. Pass er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbeviset for nordmenn, og må derfor alltid være med på reisen. Kiwano Travel AS vil opplyse at manglende informasjon kan medføre at du blir nektet innreise.

Vi anbefaler å alltid følge med på UDs hjemmesider (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/) når du skal reise til utlandet. Her får du oppdaterte reiseråd og innreisebestemmelser for nordmenn, samtidig som du kan registrere din reise. På denne måten vil myndighetene lettere ha mulighet til å få kontakt med deg om noe skulle skje mens du er på tur.

Du som reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, samt å sørge for at alle reisedokumenter, vaksiner og andre forberedelser er riktig. Kiwano Travel AS dekker ikke eventuelle kostnader som følge av feil oppgitt informasjon. Vær oppmerksom på at dersom du reiser via land, sjø eller luft fra et land til et annet, kan det være det kreves bevis for utreise fra landet du først ankommer. Kan du ikke vise til påkrevet dokumentasjon kan du bli nektet innreise. Ved spørsmål vedrørende dette anbefaler vi deg å kontakte det gjeldende lands ambassade.

Innsjekk på flyplass

Vi i Kiwano Travel AS ønsker å minne deg på å beregne nok tid på flyplassen, da det kan oppstå køer i sikkerhets- og passkontrollen. Ofte er det lenger ventetid visse tider på dagen, i helger og helligdager/fellesferier. Kiwano Travel AS anbefaler deg derfor å være på flyplassen minimum tre timer før avgang på utenlandsreiser. Er dere mange som reiser sammen bør dere beregne ekstra god tid. Sjekk den direkte nettsiden til flyselskapet du reiser med, for å være sikker på hvilken tid de anbefaler.

Bagasjereglement

Sjekk alltid med det aktuelle flyselskapet hvor mye kolli du har lov til å ha med på flyet. Husk at hvert flyselskap har egne regler, og at overvekt ofte kan være veldig dyrt. Har du spørsmål vedrørende restriksjoner eller spesialbagasje ber vi deg kontakte flyselskapet direkte eller snakke med din reiseplanlegger i Kiwano Travel AS.

Personvernopplysninger

Vi i Kiwano Travel AS har taushetsplikt om reisen din, og har ikke lov til å dele opplysningene med andre enn deg selv dersom du er over 18 år. Om du ønsker å dele dine opplysninger med andre må du legge igjen referansenummer slik at de kan få tilgang til denne informasjonen. Uten referansenummer vil ikke foreldre (dersom du er under 18 år), venner eller andre få opplysninger om reisen din. Dette er for din egen sikkerhet.

Reiseforsikring

Kiwano Travel AS ønsker å påpeke viktigheten av at alle reisende har reiseforsikring som dekker dem på sin utenlandske destinasjon. Hvor mye en reiseforsikring dekker varierer, og vi anbefaler deg å sjekke dette nøye med forsikringsselskapet ditt før avreise. Sørg for at reiseforsikringen dekker dine behov, og at den er gyldig hele perioden du skal være borte.

Husk å alltid ta kopi av reisedokumenter, pass, forsikringsbevis og vaksinasjonskort. Om du er uheldig, og du mister eller blir frastjålet verdifulle dokumenter, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har tatt en kopi.

Force Majeure

En Force Majeure er en hendelse som ikke kan forutses, ikke er til å unngå og som ingen parter kan holdes ansvarlig for. I disse tilfellene kan vi kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Slike hindringer er utenfor vår kontroll og kan til eksempel være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, plutselige politiske eller rettslige vedtak som fører til endringer i adgang til luftrom eller adgang til land. Dersom en uventet hendelse inntreffer vil vi kontakte deg så fort som mulig for å informere og prøve å løse situasjonen så godt vi kan. Vi vil gi deg som reisende hjelp og støtte sammen med våre lokale ambassadører. Noen forsikringer dekker Force Majeure, men ikke alle. Ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap om dette inntreffer for å få mer informasjon. Kiwano Travel AS tar forbehold om trykkfeil.

Tvister

Vi ønsker å forbedre oss, og oppfordrer alle våre reisende til å gi oss ris og ros etter at de har reist med oss! Har du opplevelser du ikke er fornøyd med før, under eller etter din reise er det viktig at du kontakter reiseplanleggeren din så snart som mulig, slik at saken kan rettes opp på best mulig måte. Dersom misnøyen eller klagen ikke kommer Kiwano Travel AS i hende innen rimelig tid, kan dette redusere muligheten for eventuell refusjon eller kompensasjon i etterkant. Vi anbefaler deg å ta vare på dokumentasjon relatert til en klage, da dette vil gjøre det enklere for Kiwano Travel AS å vudere omfanget og eventuelt reklamasjonstid i ettertid. Alle klager sendes skriftlig til Kiwano Travel AS, Rådhusgaten 4, 3126 Tønsberg.

Versjon 1.2, oppdatert 1.30.2019