Kundesenter

I henhold til GDPR reguleringene fra EU åpner vi for å gi deg tilgang til all informasjon vi har lagret om deg. Videre tilbyr vi deg muligheten til å slette all din informasjon og dine personopplysninger fra våre systemer. Unntak fra denne muligheten gjelder om vi har et pågående forretningsforhold til deg eller vi er pålagt å beholde din informasjon i henhold til loven. Alle data vi lagrer om deg er kompatibel med EUs regulering 2016/679.

Vi tilbyr denne tjenesten selv om du ikke er en EU borger.

Identifiser deg selv

Siden dette er sensitiv informasjon ber vi deg oppgi dine detaljer nedenfor